లారీ హగ్మన్

డల్లాస్ విక్టోరియా ప్రిన్సిపాల్ - పామ్ ఈవింగ్ - లారీ హగ్మాన్ అకాల మరణం తర్వాత తిరిగి రావాలని వేడుకున్నాడు

80 లలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన టెలివిజన్ సబ్బు, డల్లాస్, కొత్త తరం కోసం పునరుద్ధరించబడింది, రీబూట్ చేయబడింది మరియు తిరిగి ఆవిష్కరించబడింది. రీబూట్‌లో లారీ హాగ్‌మన్ తన పాత్రను చెడ్డ జె.ఆర్.